Sparks Coaches

Meet the Coaches
12 BLUE – Rob McCoy / Kelly Jamali

13 BLUE – Ann Ashman / Diane Ettien

13 WHITE – Megan Gigliotti / Lauren Kelly

14 ELITE – Steph Smith / Rob Smith

14 BLUE – Mike Ayers / Rachel Hoffman

14 WHITE – Kelsey Zober / Sharon Gilligan

15 ELITE – Greg Ashman / Kim Russo

15 BLUE – Chris Ollis / Hannah Sarafinas

16 ELITE – Casey Pyszczymuka / Chris Ollis

16 BLUE – Nikki Poissant / Emily Battista

17 ELITE – Ryan Algeo / Mel Algeo

17 BLUE – Pat Grossey / Ryan Kuo

18 ELITE – Ryan Algeo / Mel Algeo

Leave a comment